Vervangen Oevers Oude Rijn Vaarweg Traject 6

Verspreid over een elftal locaties langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn zijn we bezig met het vervangen van de oeverconstructie. De bestaande kadeconstructie zal vervangen worden door een stalen damwand met betonnen deksloof. De deksloof bestaat uit betonnen elementen die prefab bij ons op de bedrijfsvloer in Werkendam gemaakt worden.

  • Locatie: Alphen aan den Rijn
  • Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  • Uitvoering: 2013-2014

Omschrijving:
Dit project is uitgevoerd volgens de UAV-GC 2005, wat betekent dat de engineering en uitvoering onder de verantwoordelijkheid van ons als opdrachtnemer was. Een aantal weken

voor de kerstvakantie 2013 zijn we gestart bij de 1ste locatie. Ondertussen zijn alle locaties, uitgezonderd locatie 11, gereed. Ook was er

Het is een project dat in goede samenwerking met omgeving moet plaatsvinden doordat een groot gedeelte van de oeverconstructies grenzen aan percelen van particulieren. Voorafgaand aan de werkzaamheden gaan we dan ook bij de desbetreffende bewoners langs om alles door te spreken, waardoor de bewoner goed op de hoogte is. Ook informeren we alle belanghebbenden door middel van een maandelijks nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat de huidige voortgang van het werk en de actuele planning vermeld. Hierdoor worden alle omwonenden continue op de hoogte gehouden van het werk. In de nieuwsbrief staan ook contactgegevens vermeld voor eventuele vragen. Wij merken dat deze manier van communicatie prettig werkt en tot nu toe loopt alles zonder klachten

vanuit de omgeving.Van sommige belanghebbenden vanuit de omgeving krijgen we hierdoor ook zeer positieve reacties omtrent onze wijze van uitvoering. Een bewoner van locatie 4 zei het volgende: “Nu de tuin weer is aangelegd en de erfafschieding geplaatst is, wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de voortreffelijke wijze waarop alles is uitgevoerd.Ook de medewerking van het personeel heeft ons aangenaam verrast.’ 

Vanwege het feit dat de gevels van de huizen zich dicht op de te vervangen oeverconstrucie bevinden zijn er tijdens het trillen van de damwanden gemonitord op trillingen met trillingsmeters. Dit is gedaan door het bureau BREM.

Neem contact op