Herstel Waterschans en realisatie havenkanaal

Het uitgevoerde werk is onderdeel van het binnenstedelijk nieuwbouw project Scheldevesting en is gelegen aan de westzijde van de binnenstad van Bergen op Zoom. Samen met Martens en van Oord uit Oosterhout vormden we combinatie Zuydschans en kregen we de opdracht om de waterschans te reconstrueren naar het model van de 19e eeuw.

  • Locatie: Bergen op Zoom
  • Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom
  • Uitvoering: 2017-2018
  • Status: Opgeleverd

Omschrijving:
Het project omvatte onder andere het realiseren van een nautische toegang tot de binnen stad inclusief damwandconstructies, deels voorzien gemetselde kademuur, de sanering van grond en grondwater, grondverzet en het aanbrengen van diverse soorten verhardingen.Binnen de combinatie heeft De Vries onder andere de realisatie van de damwanden, kademuur en de beschoeiingen verzorgd.

Op het project zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er reeds 370 meter stalen damwand incl. verankering aangebracht welke op daarna is bekleed met hout. Ook is er 228 meter stalen damwand incl. verankering aangebracht t.b.v. een nieuwe vestingmuur, welke op daarna aan de voorzijde is voorzien van metselwerk.

Naast de nieuwe vestingmuur stond er nog een stuk oude/bestaande vestingmuur welke is gerestaureerd. Vervolgend hebben we nog circa 830 meter houten beschoeiing, 50 meter stalen damwand en 160 meter houten damwand aanbracht

Op de website van BN DeStem is er een mooi artikel gepubliceerd over het project het artikel is voorzien van een mooie foto van onze werkzaamheden.

Hieronder vindt u de link naar het artikel.
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/werk-aan-nieuwe-haven-bergen-op-zoom~a67609b3/https://www.bndestem.nl/…/werk-aan-nieuwe-haven-bergen-op-…/