Bergen op Zoom Herstel Waterschans en realisatie havenkanaal

Het project omvat onder andere het realiseren van een nautische toegang tot de binnen stad inclusief damwandconstructies, deels voorzien gemetselde kademuur, de sanering van grond en grondwater, grondverzet en het aanbrengen van diverse soorten verhardingen.