Steiger Riedijkshaven Dordrecht

Steiger Riedijkshaven Dordrecht

Steiger Riedijkshaven Dordrecht Eén van de oudste havens van Dordrecht is de Riedijkshaven. In deze haven ligt een steiger van ca. 200 m1 lang die wordt gebruikt door zowel de recreatievaart als de beroepsvaart. De steiger was toe aan een grondige renovatie, waarvoor...
Autosteiger Werkendam

Autosteiger Werkendam

Autosteiger Werkendam Met de ontwikkeling van de Beatrixhaven in de gemeente Werkendam, was het nodig de bestaande autoafzetsteiger te verplaatsen. In opdracht van de gemeente Werkendam hebben wij de bestaande steiger gedemonteerd, de constructie hersteld en voorzien...
Damwandconstructie Beschoeiingen Leiden

Damwandconstructie Beschoeiingen Leiden

Damwandconstructie Beschoeiingen Leiden De binnenstad van Leiden is inmiddels bekend terrein. Diverse bruggen, kademuren en oeverconstructies zijn inmiddels door ons gebouwd of gerenoveerd. Zo zijn in 2012 en 2013 beschoeiingen op een 4-tal locaties in de gemeente...
Meerplaatsen Amsterdam Rijnkanaal (Mark)

Meerplaatsen Amsterdam Rijnkanaal (Mark)

Meerplaatsen Amsterdam Rijnkanaal (Mark)Door de groter wordende scheepvaart in het Amsterdam-Rijnkanaal voldeende de afmeerplaatsen niet meer aan de vereisten. Hierdoor is door Rijkswaterstaat een project opgezet om een 10-tal afmeerplaatsen te updaten. Dit project...