Inspectie Molen­brug, Kampen
Spoor­zone, Groningen
Roggebot­sluizen viaducten, Kampen
Onder­doorgang, Laan van Osseveld
Voor­spanning kunst­werken, Oosterweel­verbinding
Voor­spanning eucalyptus­tank, Beveren
Weerwaterbrug, Almere