Bergeijk vervangen brug 6

De reden voor het uitvoeren van dit project is dat een inspectie heeft aangetoond dat de bestaande brug niet meer voldeed aan de huidige normen. Hierdoor hebben wij de opdracht mogen ontvangen om de brug geheel te vervangen.

Opdrachtgever: Batec B.V./ Gemeente Bergeijk

Locatie: Bergeijk

Uitvoering: maart 2018 – juni 2018

Status: Opgeleverd

Allereerst zijn de bestaande wegverharding en brug verwijderd en afgevoerd. Vervolgens is de fundering van de toekomstige brug gerealiseerd bestaande uit damwandplanken van 6,0 meter lang. Hierna is een ondersteuningsconstructie aangebracht op het damwandscherm voor het realiseren van de bekisting voor het in werk te storten beton van de landhoofden en funderingssloven. Aan weerszijden van de brug zijn de funderingssloven, die parallel lopen aan de rijbaan, over een lengte van ca. 13m voorzien van een betonnen opstort. Deze opstort is afgewerkt met gevelstenen. Voor de bevestiging hiervan zijn door ons ankers meegestort in de funderingssloven.

Voor de overspanning tussen de landhoofden zijn vier stuks prefab betonnen plaatliggers gefabriceerd en geplaatst. Op deze prefab plaatliggers is vervolgens een betonnen dek gestort. Na het realiseren van het betonwerk is een wegfundering en asfaltverharding aangebracht. Ter plaatste van de brug heeft de opdrachtgever gekozen voor het toepassen van twee verschillende kleuren asfalt. In week 26-2018 is een zogenaamde Streetprint aangebracht wat visueel gezien resulteert in een veenpad, streklaag en keperverband.