Damwandconstructie Beschoeiingen Leiden

Damwandconstructie Beschoeiingen Leiden

Damwandconstructie Beschoeiingen Leiden De binnenstad van Leiden is inmiddels bekend terrein. Diverse bruggen, kademuren en oeverconstructies zijn inmiddels door ons gebouwd of gerenoveerd. Zo zijn in 2012 en 2013 beschoeiingen op een 4-tal locaties in de gemeente...
Meerplaatsen Amsterdam Rijnkanaal (Mark)

Meerplaatsen Amsterdam Rijnkanaal (Mark)

Meerplaatsen Amsterdam Rijnkanaal (Mark) Door de groter wordende scheepvaart in het Amsterdam-Rijnkanaal voldeende de afmeerplaatsen niet meer aan de vereisten. Hierdoor is door Rijkswaterstaat een project opgezet om een 10-tal afmeerplaatsen te updaten. Dit project...
Vervangen Oevers Oude Rijn Vaarweg

Vervangen Oevers Oude Rijn Vaarweg

Vervangen Oevers Oude Rijn Vaarweg Traject 6 Verspreid over een elftal locaties langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn hebben we de oeverconstructie vervangen. De bestaande kadeconstructie is vervangen door een stalen damwand met betonnen deksloof. De deksloof...
Vaarwegtraject 4 Zoeterwoude, Koudekerk Aan Den Rijn

Vaarwegtraject 4 Zoeterwoude, Koudekerk Aan Den Rijn

Vaarwegtraject 4 Zoeterwoude, Koudekerk Aan Den Rijn Langs de Oude Rijn bij Zoeterwoude en Koudekerk a/d Rijn hebben we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de oevers vervangen bij een achttal locaties. De oeverconstructie bij de locaties 1 en 4 is vervangen door...