Damwand waardeiland, Leiden

Van de gemeente Leiden hebben we de opdracht ontvangen om de oever te vervangen op diverse locaties van het Waardeiland in Leiden. Het project bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden: Diverse sloop- en ontgravingswerkzaamheden, het doorslijpen van de aanwezige ankerstangen voor het trekken van de damwanden, het (deels) verwijderen van de huidige damwandconstructie, het aanbrengen van een houten damwandconstructie incl. benodigde onderdelen om de uitvoering te kunnen realiseren. Ook wordt de bestaande verankering in de nieuwe damwandconstructie opgenomen van, De te vervangen oevers grenzen aan particuliere percelen. Veel van deze percelen beschikken over een aanlegsteiger die we voorafgaand aan de werkzaamheden fotografisch opnemen. Vervolgens worden de steigers verwijderd en als de werkzaamheden gereed zijn weer teruggeplaatst. Doordat we te maken hebben met particulieren organiseren we voor de omwonenden een bewonersavond waarbij iedereen geïnformeerd wordt over de werkzaamheden. Ook houden we de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden met nieuwsbrieven. Behoudens wijzigingen is het de planning om medio november 2016 te starten met de uitvoering.