Damwandconstructie Beschoeiingen Leiden

De binnenstad van Leiden is inmiddels bekend terrein. Diverse bruggen, kademuren en oeverconstructies zijn inmiddels door ons gebouwd of gerenoveerd. Zo zijn in 2012 en 2013 beschoeiingen op een 4-tal locaties in de gemeente Leiden vervangen, in verband met het einde van de levensduur van de bestaande constructies. De werkzaamheden vonden plaats op de Rijnsburgersingel, de Dobbedreef, de Gerbrandylaan en aan de Vaartkade.

  • Locatie: Rijnsburgersingel Leiden
  • Opdrachtgever: UAV-gc
  • Uitvoering: 2012

Omschrijving:
Het project is uitgevoerd onder de UAV-gc, waarbij zowel het ontwerp als de vergunningverlening en het omgevingsmanagement onderdeel waren van de opdracht. Op een 3-tal locaties zijn stalen damwanden aangebracht met een totale lengte van ca. 300 m1 en op 1 locatie is houten damwand aangebracht over ca. 100 m1. Door voor de werkzaamheden geschikt materieel en deskundig personeel in te zetten, zijn de werkzaamheden tot tevredenheid zonder schade aan de (monumentale) bebouwing uitgevoerd.