Disclaimer

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of

persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u

het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Alle bedrijven die onderdeel uitmaken van Vrieshold Werkendam B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie opgenomen in (e-mail)berichten.”