Dordrecht, Stadswerven

  • Locatie: Dordrecht
  • Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
  • Datum van uitvoering: 2016

De gemeente Dordrecht gaat de komende jaren de Stadswerven compleet herinrichten. Ooit gleden hier de nieuwgebouwde schepen het Wantij en de Merwede in. Aangetrokken door het water en de ruimte is dit de locatie waar de komende jaren een groot aantal nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Van de gemeente hebben wij de opdracht gekregen om aansluitingen te realiseren voor de zogenaamde waterwoningen die in het Wantij komen te liggen. De waterwoningen worden gebouwd volgens het principe zelfbouw wat betekent dat de toekomstige eigenaar zelf de woning ontwerpt. De werkzaamheden die wij zullen uitvoeren zijn in hoofdlijnen:

  • Het aanbrengen van borgpalen voor waterwoningen;
  • Het aanbrengen van vaarwegmarkeringen van palen en drijvende buisliggers;
  • Het aanbrengen van loopbruggen, bordessen en landhoofden;
  • Het uitvoeren van grondwerken;
  • Het aanbrengen van een taludbekleding en straatwerkzaamheden;

Het werk wordt in fases uitgevoerd waarbij de diverse onderdelen voor het einde van dit jaar gereed moeten zijn en op een later moment aangebracht worden.