Downloads en certificaten

  • All
  • De Vries Vsp
  • De Vries Titan
  • De Vries Beton– en Waterbouw

BIM documenten (BBR)

Algemene voorwaarden (AVAF)

Green Award (Gold)

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden

ETA_08-0012 (Tensa)

Uittreksel KvK De Vries Titan

Uittreksel KvK De Vries Werkendam

Uittreksel KvK De Vries Vsp

Productblad zelfborende- en gespoelboorde systemen

Autocad bestanden spansysteem (Tensa)

Revit bestanden spansysteem (Tensa)

E(O)TA-procescertificaat (Tensa)

Certificaat erkend leerbedrijf

FSC®certificaat FSC-C167773

Conformiteitscertificaat 1090

Certificaat Veiligheidsladder niveau 4

Certificaat VCA** 2017/6.0

Certificaat NIWO-VIHB

CO2-Bewust certificaat niveau 5

NEN EN ISO 14001:2015

NEN-EN-ISO 9001:2015

CO2

Duurzaamheidsverslag 2023

5.B.1. Voortgangsrapportage 2023 v1.0 definitief

EMAP 2023

Duurzaamheidsverslag 2022

Voortgangsrapportage 2022 v1.0 definitief

Co2 update 2021

Ketenanalyse Damwandprofielen De Vries Werkendam

5.B.1 Voortgangsrapportage H1-2022 V 1.0 Definitief

5.B.1 Voortgangsrapportage H1-2021 V 1.0 Definitief

5.B.1 Voortgangsrapportage H1-2020 V 1.0 definitief

5.B.1 Voortgangsrapportage 2021 v1.0 definitief

5.B.1 Voortgangsrapportage 2020 v1.0 definitief