Inspectie en vervangings­opgave tuibruggen

hogere verkeersintensiteit

De belastingen op bruggen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen doordat de verkeersintensiteit hoger is geworden dan waar in de ontwerpen van veel bestaande bruggen rekening mee is gehouden.

alles over

Langsvoorspanning


Dwarsvoorspanning


Tuisystemen


Gelegde verankering


Ringvoorspanning


Externe voorspanning


Zwaardere belasting

Daarnaast geldt ook dat voertuigen in de loop der jaren zwaarder zijn geworden. Dit geeft een zwaardere belasting op (tui)bruggen, waardoor er in bepaalde gevallen een vervangingsopgave van de tuien nodig is, of belastings-aanpassingen van de tuien. De belastings-aanpassing van de tuien, de vervanging van enkelstrengs en volledige tuien van bruggen kunnen op elk moment worden uitgevoerd met een verminderde impact op de prestaties van de constructie.

gespecialiseerd in vervangings-opgave

Tensa is gespecialiseerd in deze vervangingsopgave, alsook de benodigde inspecties om te bepalen of een vervanging van de tuien ook daadwerkelijk noodzakelijk is. Daarnaast is Tensa gespecialiseerd in periodieke inspecties van tui constructies. Hierbij wordt tijdens deze inspecties de staat van de tuien vastgelegd met een bijbehorend onderhouds – hersteladvies.

Samenwerken ? We maken graag kennis.

Onze Projecten

Bekijk onze projecten

Inspectie Molen­brug, Kampen
Spoor­zone, Groningen
Roggebot­sluizen viaducten, Kampen
Onder­doorgang, Laan van Osseveld