Legankers

In specifieke gevallen wordt geen gebruik gemaakt van groutankers, maar van een horizontale verankering om een damwand of kademuur te fixeren. Deze horizontale verankering (legankers) worden in dat geval vastgemaakt aan een ankerscherm. Ook worden legankers veel toegepast in kistdamconstructies.

In de regel gebruiken wij hiervoor massieve wapeningsstaven of in het geval van zware toepassingen voorspankabels. In dat laatste geval zullen de ankers tevens voorzien worden van een corrosiebescherming.

Een bijzondere toepassing van horizontale verankering wordt gevonden bij constructies onder of in de nabijheid van het spoor. Daar kan in verband met zwerfstroomproblematiek ervoor worden gekozen om legankers toe te passen die elektrisch geïsoleerd zijn van de omgeving en de ondergrond.

Wat doen wij allemaal?

Elektrisch geïsoleerd leganker


Horizontaal leganker


Ankerscherm


overige Projecten

Bekijk onze projecten

Blanken­burg­verbinding, Maasdelta­tunnel zuidelijke toerit
Rhenuskade, Rotterdam
Terraced tower, Rotterdam
Dijkverbetering, Wolferen-Sprok