Jarenlange ervaring

Wij als De Vries hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen, bouwen, renoveren en onderhouden van verschillende type oeverconstructies. Door de jaren heen hebben we talloze projecten uitgevoerd in zowel buiten-/poldergebied als binnen stedelijk en inmiddels meer dan 50km aan oeververvanging naar tevredenheid opgeleverd.

We beschikken over een diversiteit aan materieel. Door de inzet van eigen trilblokken en een damwanddrukmachine kunnen we damwanden in staal, hout en kunststof plaatsen voor elke denkbare toepassing. Hetzelfde geldt voor stalen buispalen en/of houten palen.

Wat doen wij allemaal?

Realiseren


Renoveren


Onderhouden


Plaatsing van alle constructies kan vanaf het land of het water. In het laatste geval gebruiken we één van onze pontons of modulair op te bouwen koppelpontons. Daarnaast beschikken we over diverse werkschepen met verschillende afmetingen met de benodigde apparatuur om alle voorkomende werkzaamheden aan zowel houten als stalen constructies te kunnen verrichten.

alle werkzaamheden

Alle bijkomende werkzaamheden bij het aanbrengen van de oeverconstructies voeren we ook meteen uit. Denk aan het aanbrengen van gordingen en verankeringen. Of bij stalen damwanden eventueel bijbehorende staalconstructies, zoals gordingen, trappen, bolders, stalen deksloven, betonnen deksloven al dan niet voorzien van metselwerk, zetsteen en natuurvriendelijke oevers.

Samenwerken ? We maken graag kennis.

Onze projecten

Alle onze projecten

Oever­ver­vanging De Gouwe, Zuid-Holland
Project Merwede­kanaal, Utrecht en Zuid-Holland