waterbouwkundige- en civieltechnische constructies

Van oudsher onderhouden we waterbouwkundige- en civieltechnische constructies. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de continuïteit van een groot aantal Nederlandse vaarwegen en civiele kunstwerken. Tot het onderhoud horen onder meer kleinschalige werkzaamheden die een grote flexibiliteit van organisatie en personeel vergen. Wij voeren zulke kleinschalige onderhoudswerkzaamheden op accurate en economische wijze uit. Groot onderhoud doen we aan bijvoorbeeld sluizen en bruggen. We onderscheiden ons daarbij door onze innovatieve, duurzame oplossingen die qua planning zo min mogelijk hinder opleveren voor het (scheepvaart)verkeer.

Wat doen wij allemaal?

Bruggen


Sluizen


Damwanden


Renovatie

Is onderhoud alleen niet meer voldoende? Dan kan renovatie een goed alternatief vormen voor een totale en vaak kostbare vervanging van constructies. Wij renoveren constructies van hout, staal, beton en metselwerk. We zijn gespecialiseerd in renovatie van sluizen, sluisdeuren en andere bewegingswerken. Bij al onze renovaties garanderen we een goede functionaliteit voor de lange termijn.

Ook het restaureren van monumentale sluizen en overige civiele kunstwerken behoort tot onze disciplines.

Restauratie

Wij hebben de ervaring en het vakmanschap in huis die nodig zijn om het nationale waterbouwkundige erfgoed professioneel te kunnen restaureren. Denk hierbij aan diverse soorten sluizen en overige civiele kunstwerken We knappen monumentale waterbouwkundige kunstwerken zorgvuldig op. En houden daarbij nadrukkelijk rekening met geldende technische eisen en randvoorwaarden.

Samenwerken ? We maken graag kennis.