de productie

In onze eigen werkplaats werkt een team van lassers en constructiewerkers. Zij vervaardigen alle staalconstructies voor onze projecten. Denk aan: kleine staalwerken zoals paalmutsen, bevestigingsmiddelen, bolders, trappen en leuningen. Ook de productie van staalconstructies voor remmingwerken, bruggen, steigers en geluidsschermen hebben we in eigen hand. Voor ons zusterbedrijf De Vries Titan maken we de benodigde staalconstructies als ankerstoelen, kopplaten voor opdrijfverankering, volgplaten en testframes etc.

Wat onderscheid ons?

Eigen werkplaats


Eigen productie


NEN-1090


Staalconstructies onder NEN-1090

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Een bouwproduct mag namelijk niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Wij kunnen door middel van onze certificeren NEN-EN-1090 alle constructies voorzien van een CE-markering. Deze markering mogen wij aanbrengen doordat wij al jaren gecertificeerd zijn voor NEN-EN-1090 tot executieklasse 3. Met het aanbrengen van CE-markering geeft De Vries aan de verantwoordelijkheid te nemen voor de conformiteit van haar product.