Hardinxveld-Giesendam, Renovatie Peulensluis

In opdracht van Het Waterschap Rivierenland  zijn  we  in december 2016 gestart met het renoveren van Peulensluis. Het bestaande ‘Sluiscomplex’ verkeerde in een slechte staat en was verouderd. De renovatie was noodzakelijk om de werking, de betrouwbaarheid en de veiligheid in de toekomst volledig te kunnen garanderen. 

Locatie: Hardinxveld-Giessendam

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Datum van uitvoering: december 2016 – maart 2017

Status: Opgeleverd.

Omschrijving:
De Peulensluis dateert uit 1937 en ligt onder de rijksweg A15 in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering en vormt de vaarwegverbinding tussen de Merwede en de Buiten Giessen. De sluis is belangrijk voor de lokale recreatievaart en het ontsluiten van dienstverlenende watergebonden bedrijven. Voor omwonenden is de sluis toegankelijk. Het waterschap is verantwoordelijk voor de bediening van de Schutsluis en het beheer en onderhoud.

De renovatie betrof het gehele ‘Sluiscomplex’ en bestond uit het vervangen van: zes sluisdeuren,  afmeer voorzieningen, de bewegingswerken, de besturing, de elektrische installatie, de leuningen, het wachtlokaal en herstelwerkzaamheden van het omliggende terrein.