Hillegom vervangen oeverbescherming

Langs de watergang Noorder Leidsevaart is er door ons bedrijf een nieuwe damwand aangebracht. De tracélengte van deze damwandvervanging betreft 1.800 m1. Doordat er een dubbele damwand is aangebracht wordt hiermee een natuurvriendelijke oever gecreëerd. Tussen deze twee damwanden zit een breedte van 1,25 meter, waartussen we grond storten en een vegetatierol is aangebracht. Deze rollen bevatten zaden van bloemen en kruiden, zodat een natuurlijk uiterlijk ontstaat.

  • Locatie: Hillegom
  • Opdrachtgever: Gemeente Hillegom
  • Uitvoering: 2017
  • Status: Opgeleverd

De opdracht omvatte in hoofdlijnen:

  • Verwijderen van bestaande damwand;
  • Verwijderen van overig aanwezig materiaal in de buurt van de damwand;
  • Aanbrengen nieuwe dubbele houten damwand;
  • Afwerken van de berm na afloop werk;