Kademuur De Gender Veldhoven

In 2011 heeft de Vries Werkendam bv. de opdracht gekregen voor het E&C contract “Realisatie kademuur de Gender” te Veldhoven. De Gender is een Veldhovense beek, die door het stedelijke gebied stroomt, hoofdzakelijk voor de afvoer van regenwater en werd nauwelijks door zowel automobilisten als voetgangers en fietsers beleefd.

  • Locatie: Gender Veldhoven
  • Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
  • Uitvoering: 2012-2013
  • Status: Opgeleverd

Omschrijving:
De Gemeente Veldhoven wil de gehele zone opnieuw inrichten als groen-blauwe ‘vinger’ in woon-en werkgebied. De Vries Werkendam bv is na de gunning verder gegaan met het ontwerp van de muur met aandacht voor flora en fauna in het ontwerp van de muur. Dit heeft geleid tot openingen in de muur voor ijsvogels en oeverzwaluwen en een aantal vleermuisvoorzieningen. Ook in het metselwerk zijn diverse details opgenomen wat het geheel een bijzonder uiterlijk geeft. Om de overlast voor de omgeving (achterliggende bedrijven) te verminderen is niet gekozen voor de traditionele betonnen L-wand op palen. Deze constructie heeft een grote open “bouwput” nodig om te realiseren (tijdelijke damwand in de Gender en tegen de bedrijven) dit zou tegenstrijdig zijn geweest met de uitgangspunten in het contract, onbelemmerde doorgang van de Gender geen overlast voor de omgeving. Vanwege voorgaande punten is dan ook gekozen voor een slanke constructie met minimale overlast voor de achterliggende bedrijven. Als hoofddraagconstructie is gekozen voor een verankerde stalen damwand met een stalen deksloof aangebracht vanaf de overzijde van de Gender. Vervolgens zijn prefab betonelementen voorzien van een aantal lagen metselwerk aan de damwand gemonteerd waarna op deze elementen de rest van de kademuur gemetseld kon worden. In het kader van de CO2 reductie is de kademuur voorzien van 400 stuks zonnepanelen die een integraal onderdeel van het ontwerp uitmaken.