Meerplaatsen Amsterdam Rijnkanaal (Mark)

Door de groter wordende scheepvaart in het Amsterdam-Rijnkanaal voldeende de afmeerplaatsen niet meer aan de vereisten. Hierdoor is door Rijkswaterstaat een project opgezet om een 10-tal afmeerplaatsen te updaten. Dit project hebben wij in de periode 2007 t/m 2011 in combinatie uitgevoerd.

  • Locatie: Rooseveltlaan Utrecht
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat – Directie Utrecht
  • Uitvoering: 2007 – 2011
  • Status: Opgeleverd

Omschrijving:
Het project omvat in hoofdlijnen het ontwerpen en realiseren van verankerde damwandconstructies, uitvoeren van baggerwerk en bodemverdediging, aanbrengen van geleideconstructies en bolders, maar ook de inrichting van de afmeerplaatsen met verlichting, auto-afzetplaats, huisvuilvoorziening en informatievoorziening. Daarnaast behoorden het verzorgen van de benodigde vergunningen en het omgevingsmanagement tot de scope van de werkzaamheden. Het project is uitgevoerd onder systeemgerichte contractbeheersing (Systems Engineering) waarbij de UAV-gc 2005 van toepassing was. Enkele hoeveelheden:

  • Aanbrengen verankerde stalen damwandconstructie 3.462 m1;
  • Aanbrengen stalen deksloof 4.462 m1
  • Aanbrengen wrijfgordingen en –stijlen 4.462 m1
  • Aanbrengen uitklimtrappen 180 st
  • Aanbrengen bolderconstructies 195 st
  • Aanbrengen bodembescherming 111.550 m2