Oevervanging Korte Vlietkanaal, Leiden

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland hebben we het project “Vervangen oeverconstructies langs het Korte Vlietkanaal (Vaarwegtraject 3)” uitgevoerd

  • Locatie: Leiden en Voorschoten
  • Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  • Uitvoering: 2014-2015
  • Status: Opgeleverd

Omschrijving:

De oevers langs het Korte Vlietkanaal dienende vervangen te worden doordat zij aan het einde van hun levensduur waren. De te vervangen oevers bevinden zich nabij en onder de hoogkamerbrug bij Leiden en Voorschoten. Naast het vervangen van deze oevers dienende wij ook de wrijfgeleiding voor de Hooghkamerbrug, welke nu gedeeltelijk geplaatst is, gereed te maken. Het project is gegund op basis van beste kwaliteit/ prijsverhouding. Wat erg goed is ontvangen door de Provincie Zuid-Holland zijn de maatregelen die getroffen worden om het ontstaan van schade aan de Hooghkamerbrug te beperken en de hinder voor de scheepvaart en de overige belanghebbenden te minimaliseren.