Oeververvanging de Gouwe

De Vries Werkendam heeft van de provincie Zuid-Holland de opdracht ontvangen voor de oeververvanging van de Gouwe. In totaal wordt er komende jaren bijna 4.500 meter oeverconstructie, verspreid over vijf locaties aan de westzijde van de Gouwe, vervangen.

Het project heeft een aanneemsom van ruim 16 miljoen euro. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden binnen dit geïntegreerde contract. De uitvoering zal plaatsvinden tussen oktober 2018 en juli 2020. De uit te voeren werkzaamheden betreffen onder andere het aanbrengen van:

• Damwand

• Ankers •

(Wrijf)gordingen

• Stalen deksloof

• Zetsteen

• Betonnen elementen

Een mooi maar ook uitdagend project, met een goede mix van procesbeheersing, omgevingsmanagement en techniek waar we de komende jaren met veel trots aan zullen gaan werken.