Oeververvanging Gouwe, Boskoop

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland hebben wij het project “Oeververvanging langs de Gouwe bij Boskoop’ uitgevoerd. Dit project hebben wij gegund gekregen op basis van beste kwaliteit/ prijsverhouding.

  • Locatie: Boskoop
  • Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  • Uitvoering: 2014-2015
  • Status: Opgeleverd

Omschrijving:
Het project Oeververvanging Gouwe te  Boskoop ligt ter plaatse van de Voorkade en de Ridderbuurt (tot huisnummer 10), aan de oostzijde van de Gouwe. In totaal betreft het een aaneengesloten oeververvanging van totaal 445 meter. Het project werdt uitgevoerd op basis van de UAV-gc 2005. Dit betekent dat zowel het ontwerp als de uitvoering in de handen van ons als opdrachtnemer ligt. Het project is gegund op basis van beste kwaliteit/ prijsverhouding met name door onze maatregelen om hinder voor de scheepvaart en omwonenden te beperken.

Het gedeelte van de vaarweg waar de werkzaamheden plaatsvonden is nauw waardoor er een stremming nodig was om de damwanden te plaatsen. Wij haddenen toestemming om de vaarweg voor 50 aaneengesloten werkdagen te stremmen. Tussen 13.30-14.30 was er een window voor de overige scheepvaart om doorgang te krijgen. Tijdens de werkzaamheden buiten de stremming hebben we ons werkschip verplaatsen naar een breder gedeelte van de vaarweg zodat een schip kan passeren. Om de hinder voor de woningen aan de Voorkade te beperken hebben we de damwanden drukkend aangebracht.

Deze trillingsarme manier van damwand aanbrengen is trillings- en geluidsbeperkend waarmee we overlast voor de omgeving en het risico op schade aan de woningen beperken. In de aangrenzende woonwijk is er tijdens de werkzaamheden een omleiding ingezet worden waardoor de woningen aan de Vaarkade op loopafstand bereikbaar bleven. Eind maart hebben we de werkzaamheden afgerond. Naar tevredeneheid van de opdrachtgever en de omgeving hebben we het werk uitgevoerd. Door de opdrachtgever is een film gemaakt over de uitvoering. Kijk op YouTube voor de beelden.