Oeververvanging Gouwe, Waddinxveen

Donderdag 4 juni 2015 hebben wij het project oeververvanging Gouwe te Waddinxveen gegund gekregen, opdrachtgever is de Provincie Zuid Holland. Het betreft hier een UAV-gc contract waarbij we vooral goed hebben gescoord met ons plan van aanpak en een uitgebreide inventarisatie van de bestaande oever voorafgaand een de aanbesteding.

  • Locatie: Waddinxveen
  • Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  • Uitvoering: 2015-2016
  • Status: Opgeleverd

Omschrijving:
Het werk lag ter hoogte van de Zuidkade te Waddinxveen en had een totale, aaneengesloten, lengte van 885 meter vanaf huisnummer 90C tot en met 231. De huidige oever bestond uit een betonnen constructie van dampalen en steunpalen met daartussen betonnen damplanken. De constructies dateren uit de periode 1947 – 1956 en verkeerden in matige toestand. Om het wegverkeer op de smalle Zuidkade niet te verstoren werden de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd.

 De gevels van de aangrenzende bebouwing worden slechts gescheiden door de weg en liggen dus dicht tegen onze werkzaamheden aan. Door de krappe ruimte is een goede en duidelijke communicatie met omwonenden en bedrijven erg belangrijk. Na het drukken van de nieuwe damwand voor de bestaande oever langs is de bestaande constructie in twee fasen verwijderd. Aansluitend werden door De Vries Titan ankers aangebracht. Een betonnen deksloof maakt het geheel af. Om het grondwaterstandverloop achter de kade niet te verstoren werd er een infiltratiesyteem direct achter de damwand aangebracht. De wegverharding ist aangeheeld en de tuimelkade in het juiste profiel terug gebracht tegen de nieuwe deksloof aan. Langs de gehele lengte zijn wrijfgordingen aangebracht en om de 50 meter een drenkelingen trap.