Onderhoud Helsluis, Begraafplaatssluis En Arkelsedamsluis

Het werk omvatte het renoveren van een drietal sluizen.

  • Locatie: Dam 2 Arkel
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland
  • Uitvoering: 2010
  • Status: Opgeleverd

Omschrijving:
Hierbij ging het om de Helsluis, de Arkeldamsesluis en de Begraafplaatssluis. Van de Helsluis gelegen in de gemeente Dordrecht diende al het remmingwerk vervangen te worden. Van de Arkeldamsesluis gelegen in de gemeente Giessenlanden betrof het, het repareren en conserveren van staalwerk, beton- en natuursteenreparaties, herstellen van metselwerk en afdekplaten en het bijbehorende voegwerk, stalen omrandingen trappen nieuwe aanbrengen en houten wrijfstijlen vervangen. Van de Begraafplaatsluis gelegen in de gemeente Gorinchem betrof het, het reviseren, restaureren en conserveren van staalwerk, beton- en natuursteenreparaties, herstellen van metselwerk en afdekplaten en het bijbehorende voegwerk, aanbrengen wrijfstijlen, vernieuwen van de hardstenen slagstijlen, restaureren en conserveren van twee brugconstructies, conserveren van de sluisdeuren, vernieuwen van dukdalven en remmingwerken en het nieuw aanbrengen van een wachthuisje.