De oprichting

Sinds de oprichting in 1963 onderscheidt ons bedrijf zich in zijn persoonlijke benadering. De nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer werkt tot op de dag van vandaag nog steeds inspirerend. Door korte communicatielijnen komen snel de juiste beslissingen tot stand.

1963

Succesformule

In 1984 is deze formule toegepast op de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw. En ook hier zijn we zeer succesvol in geweest. Tevens werd dat jaar De Vries Groen b.v. opgericht. Een aparte dienst van cultuurtechnische werkzaamheden die jarenlang naadloos aansloot op de overige sectoren.

1984

Een rijke bedrijfshistorie

Sinds 1999 zijn we gestart met het in eigen beheer plaatsen van verankeringen voor eigen werken en voor derden. In de jaren die volgden, zijn we ons gaan specialiseren in verankeringen en funderingstechnieken.

1999

2005

Een nieuwe onderneming

Speciaal hiervoor werd in 2005 De Vries Titan Verankeringen en Funderingstechnieken b.v. opgericht. Tevens reden om De Vries Groen b.v. af te stoten en volledig te investeren in ons nieuwe zusterbedrijf.

AL MEER DAN 60+ jaar expertise

Expertise is voor de huidige markt niet meer genoeg. Ze vraagt een breder dienstenpakket. Traditionele contracten maken dan ook plaats voor design & construct, prestatiecontracten met EMVI beoordelingen en marktgerichte samenwerkingen. Wij werken met een eigen ontwerpafdeling. Onze engineers pakken voortvarend alle vraagstukken uit de markt op en boeken er vele successen mee. Zo kunnen wij onze expertise klantgericht en doelmatig inzetten.

Opening nieuw Pand met werkplaats

In 2013 hebben wij ons nieuwe pand in Werkendam met eigen werkplaats geopend.

2013

Overname Tensa

De Vries Werkendam en Strukton hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de voorspanactiviteiten van Tensa aan De Vries Werkendam. Op 25 maart 2022 is de overeenkomst voor de verkoop ondertekend. De verkoop betreft de activiteiten van Tensa in het voorspannen van betonconstructies en tuikabels voor onder andere bruggen en opleg- en draagconstructies.

Nieuw werkschip

Ook beschikken wij sinds 2022 over ons nieuwe werkschip. Emissieloos, Duurzaam, Krachtig en Stil. Met de 2 Volvo Penta Stage V motoren die worden omgebouwd naar waterstof hybride zijn wij klaar voor de toekomst. Zo kunnen we bestaande en nieuwe opdrachtgevers nog beter van dienst zijn met onze diversiteit aan expertises.

2022

Nu en In de toekomst

De Vries Werkendam is ervaren binnen alle disciplines van de beton- en waterbouw en ontwerpt en realiseert projecten voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van alle voorkomende waterbouwkundige en civieltechnische (beton) constructies en objecten. Dit blijven we doen, nu en in de toekomst.