vEILIGHEIDSPROGRAMMA

Binnen onze organisatie, projecten en werkzaamheden staan veiligheid, duurzaamheid & kwaliteit centraal. Drie pijlers die wij hoog hebben staan.

De naam van ons veiligheidsprogramma: VRIES VEILIG & GEZOND is een speling van de naam van onze bedrijven waarbij de letters van het woord VRIES samen de stappen vormen die alle medewerkers dienen te nemen om de werkzaamheden op onze projecten veilig en gezond uit te kunnen voeren.

Veiligheid

Vanaf de ontwerpfase houden we bij elk ontwerpvoorstel rekening met de mogelijke gevolgen welke kunnen voortvloeien uit de gekozen uitvoeringsmethode. Zodra er gekozen is voor een zo veilig mogelijk en best passend ontwerp, binnen de gestelde kaders, gaan we over op de uitvoeringsfase. Alle onderdelen van ons veiligheidsprogramma (waaronder het veiligheidsbeleid, gedragsregels en de veiligheidsposters campagne) zijn geldend voor zowel onze eigen medewerkers als onderaannemers, ZZP-ers en inhuurkrachten.

Veiligheids-posters

Onderdeel van ons veiligheidsbeleid zijn onze veiligheidsposters.

Alle veiligheidsregels zijn geldend voor iedereen die werkzaamheden uitvoert op al onze werklocaties.

Duurzaamheid

Bij alle werkzaamheden staan de eisen van de klant centraal. Wij doen wat de klant vraagt, toetsen de opdracht aan geldende normen en richtlijnen en werken vervolgens in goed overleg naar het gewenste eindresultaat. De basis voor onze gestructureerde werkwijze is een goed georganiseerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-, arbo- en milieusysteem.

In onze ontwerpen kijken wij altijd naar de keuzes van materiaal en inzet van materieel. We kunnen dus voorstellen doen voor hergebruik van bouwstoffen die nog zeer bruikbaar zijn. Onze eigen voorraad bestaande uit gebruikte stalen damwand, buizen en balkprofielen zijn altijd beschikbaar om op te nemen in het ontwerp. Zo kunnen we circulair en duurzaam bouwen.

Ook beschikken wij sinds 2022 over ons nieuwe werkschip ''Ruigt'', Emissieloos, Duurzaam, Krachtig en Stil. Met de 2 Volvo Penta Stage V motoren die worden omgebouwd naar waterstof hybride zijn wij klaar voor de toekomst. Zo kunnen we bestaande en nieuwe opdrachtgevers nog beter van dienst zijn met onze diversiteit aan expertises.

Meer informatie betreffende de CO2 in onze organisatie vindt u op de website van SKAO.

Ons duurzame werkschip ''Ruigt'' is sinds 29-02-2024 Green Award (Gold) gecertificeerd.

Kwaliteit

Bij alle werkzaamheden staan de eisen van de klant centraal. Wij doen wat de klant vraagt, toetsen de opdracht aan geldende richtlijnen en normen en werken vervolgens in goed overleg toe naar het gewenste eindresultaat. De basis voor onze gestructureerde werkwijze is een goed georganiseerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-, arbo- en milieusysteem.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en de nazorg van projecten voeren wij uit op basis van NEN-EN 1090, NEN-EN 14001, NEN-EN ISO-9001, SCL en V.C.A.** en veiligheidsprestatieladder niveau 4.

NIEUWS

Januari 2023| De Vries Werkendam, Tensa, Titan behalen veiligheidsladder 4