Een centrale rol

Binnen onze organisatie, projecten en werkzaamheden staan veiligheid duurzaamheid & kwaliteit centraal. Drie pijlers die wij hoog hebben staan. Dit heeft niet alleen invloed op de uitvoerende fase van de projecten, maar dragen op lange termijn ook bij aan het resultaat van ieder project.

Veiligheid

Vanaf de ontwerpfase houden we bij elk ontwerpvoorstel rekening met de mogelijke gevolgen welke kunnen voortvloeien uit de gekozen uitvoeringsmethode. Zodra er gekozen is voor een zo veilig mogelijk en best passend ontwerp, binnen de gestelde kaders, gaan we over op de uitvoeringsfase.Alle onderdelen van ons veiligheidsprogramma (waaronder het veiligheidsbeleid, gedragsregels en de veiligheidsposters campagne) zijn geldend voor zowel onze eigen medewerkers als onderaannemers, ZZP-ers en inhuurkrachten.

Duurzaamheid

Bij alle werkzaamheden staan de eisen van de klant centraal. Wij doen wat de klant vraagt, toetsen de opdracht aan geldende normen en richtlijnen en werken vervolgens in goed overleg naar het gewenste eindresultaat. De basis voor onze gestructureerde werkwijze is een goed georganiseerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-, arbo- en milieusysteem.

Wel proberen wij in onze ontwerpen altijd zo veel mogelijk rekening te houden met wat de keuzes voor materiaal en inzet van materieel voor effect op het milieu zullen hebben. Zo leggen wij aan de opdrachtgever altijd een zo duurzaam mogelijk ontwerp voor waarbinnen we altijd duurzame materialen promoten ook als deze resulteren in een meerprijs. Meer informatie betreffende de CO2 in onze organisatie vindt u op de website van SKAO.

Kwaliteit

Bij alle werkzaamheden staan de eisen van de klant centraal. Wij doen wat de klant vraagt, toetsen de opdracht aan geldende richtlijnen en normen en werken vervolgens in goed overleg toe naar het gewenste eindresultaat. De basis voor onze gestructureerde werkwijze is een goed georganiseerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-, arbo- en milieusysteem.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en de nazorg van projecten voeren wij uit op basis van NEN-EN 1090, NEN-EN 14001, NEN-EN ISO-9001, SCL en V.C.A.** en veiligheidsprestatieladder niveau 4.

NIEUWS

Januari 2023| De Vries Werkendam, Tensa, Titan behalen veiligheidsladder 4
Februari 2023| Verduurzaming wagenpark