Oeververvanging Delftsekade te Leidschendam

In maart 2019 kregen we van de provincie Zuid-Holland opdracht voor het deelnemen aan een bouwteam voor de Oeververvanging van de Delftsekade te Leidschendam. Het totale werk heeft een lengte van ca. 30m1. Er is hier door PZH voor een bouwteam gekozen omdat het uitvragen van de opdracht in samenwerking wordt gedaan met het Hoogheemraadschap van Delfland. Nadat de ontwerpen waren opgesteld,  konden de vergunningen worden aangevraagd en is het werk in oktober 2019 gestart.

De bestaande en nieuwe oeverconstructie komen nagenoeg overeen met de constructie welke we langs de Oostsingel in Delft hebben gerealiseerd in 2015/2016. Zo bestaat de bestaande constructie uit houten funderingspalen met kespen. Op de kespen is en houten vloer gelegen met daarop een gemetselde gewichtsmuur.

Na het plaatsen van de damwand zijn er groutankers en een ankergording aangebracht waarna de constructie kon worden afgewerkt met een infiltratievoorziening, stalen deksloof en prefab betonnen elementen voorzien van metselwerk en kunststof wrijfgording.

Locatie: Leidschendam

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Uitvoering: Oktober 2019 tot en met januari 2020