Project Merwedekanaal vervangen oevers

Vanaf oktober 2021 tot het voorjaar van 2023 zullen wij binnen project Vervangen Oevers Merwedekanaal verschillende oeververvangingswerkzaamheden uitvoeren.

Werkzaamheden:
Verspreid over een negental locaties zullen we in totaal ruim 4,5 kilometer damwand gaan vervangen.

Locaties
Het project is onderverdeeld in negental locaties:
Locatie 2 (Vianen) oostzijde
Locatie 3 (Arkel) Betonson oostzijde
Locatie 4 (Lexmond, Welex) westzijde
Locatie 5 (Lexmond, Lakerveld) westzijde
Locatie 6 (Meerkerk, Meerkerksebrug) westzijde
Locatie 7 (Meerkerk) westzijde
Locatie 8 (Meerkerk, Baselbrug) westzijde
Locatie 9 (Hoogblokland) Kessel-Baselbrug westzijde
Locatie 10 (Gorinchem) Kortebrug westzijde

Opdrachtgever: Provincies Utrecht en Zuid-Holland
Uitvoering: oktober 2021/voorjaar 2023