Muiden Groote Zeesluis

De Groote Zeesluis Muiden is een Rijksmonumentaal sluiscomplex in het centrum van de stad Muiden. Het sluiscomplex vormt de verbinding tussen de rivier de Vecht en het IJmeer. Het complex bestaat uit een drietal kolken, twee daarvan worden gebruikt om te schutten de derde dient om water in en uit de Vecht te spuien. Daarmee is de sluis een belangrijk onderdeel van de waterhuishouding in het gebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De werkzaamheden die we gaan verrichten:

Reparaties metselwerk en natuursteen

De wanden van de sluiskolken en de loopvlakken tussen de kolken bestaan uit metselwerk.

De tand des tijds, weersinvloeden Tijdens het uitvoeren van de metsel- en voegwerkzaamheden wordt het waterpeil in de sluiskolk verlaagd met 0,5 meter. De betreffende kolk is dan ook gestremd in deze periode.

Deuren

De sluisdeuren van middenkolk (acht stuks) en spuikolk (twee stuks) worden door ons uitgehesen en opgeknapt. Het staalwerk aan de deuren wordt opnieuw geconserveerd, beschadigde houten delen worden vervangen. Daarnaast worden de voegen in het kleedhout opnieuw gebreeuwd en gekit.

Overige werkzaamheden

Naast de beide hoofdonderdelen behoort ook het schilderwerk op en om de sluis tot onze werkzaamheden. Daarnaast zijn we momenteel bezig met de engineering van een aantal nieuw te maken onderdelen, zoals een voetgangersbruggetje over de spuikolk en looppaden op de sluisdeuren. 

Planning:

De werkzaamheden zijn begin oktober 2019 gestart. Naar verachting zullen we de werkzaamheden kunnen afronden omstreeks bouwvak 2020.