Laad- en losplateau Wageningen

We hebben opdracht gekregen voor het opwaarderen van een bestaand laad- en losplateau in Wageningen. Het laad- en losplateau is gesitueerd aan het Havenkanaal in Wageningen ter hoogte van Grebbedijk 39 in Wageningen.

Opdrachtgever: Rijnzate B.V.

Locatie: Havenkanaal

Uitvoering: vanaf juni 2018

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het aanbrengen van een kadeconstructie aan drie zijden van het laad- en losplateau. Deze kadeconstructie bestaat uit een verankerde damwandconstructie. De verankering wordt uiteraard aangebracht door De Vries Titan. Vanaf week 23-2018 zijn we gestart met het aanbrengen van de damwandplanken vanaf ons varend materieel. Het plan is om de verankerde damwandconstructie voor de bouwvak gereed te krijgen. Onder het bestaande laad- en losplateau en tussen het te realiseren damwandscherm zal een aanvulling met zand plaatsvinden.

Gedurende het project zullen in hoofdzaak de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • Een kadeconstructie realiseren bestaande uit een verankerd damwandscherm;
  • Het aanbrengen van een stalen gordingconstructie;
  • Een aanvulling met zand realiseren tussen het bestaande laad- en losplateau en de te realiseren kadeconstructie;
  • Het fabriceren en aanbrengen van diverse voorzieningen zoals bolders, een trap en een leuning.
  • Het realiseren van een betonnen deksloof;
  • Het aanbrengen van kolken en afvoerleidingen voor de afvoer van hemelwater;
  • Het opwaarderen van de bestaande betonverharding en elementenverharding.