Dijkverbetering, Wolferen-Sprok

In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt de dijk ter plaatse van Wolferen Sprok verstevigd. Het grootste deel van de versteviging vindt plaats middels een traditionele dijkverzwaring maar daar waar er geen ruimte beschikbaar is voor verzwaring worden (verankerde) damwanden toegepast.

De opdracht

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland Combinatie Ploegam / Dura Vermeer / GMB


Uitvoeringsperiode

2021-2024


Werkzaamheden

  • Engineering, leveren, aanbrengen, testen en afspannen 276 ankers Ø64/76, met een lengte van ca. 20 m1. De ankers zijn vanaf de binnenzijde van de dijk aangebracht in een damwand- scherm. Daarnaast zijn er enkele grout- kolommen gerealiseerd voor damplan- ken die niet op diepte zijn gekomen.

overige Projecten

Bekijk onze projecten

Blanken­burg­verbinding, Maasdelta­tunnel zuidelijke toerit
Verbreding Amazone­haven, Rotterdam
Mediavaert, Amsterdam
Prinses Irene­sluis, Amster­dam Rijn­kanaal