Terraced tower, Rotterdam

Aan de Boompjes in Rotterdam is een 104 m1 hoge woontoren gerealiseerd met een 3 laagse ondergrondse parkeergarage.

De opdracht

Opdrachtgever

Multi Vastgoed Besix Nederland B.V.


Uitvoeringsperiode

2018-2019


Werkzaamheden

  • Engineering, leveren, plaatsen, tes- ten/afspannen en verwijderen van 72 strengankers met een lengte van ca. 40-50 m1,, verdeeld over 3 niveaus. De ankers zijn aangebracht in een primaire waterkering, tot 6 m1 onder de grond- waterstand geplaatst en waterdicht opgeleverd

overige projecten

Bekijk onze projecten

Dijkverbetering, Wolferen-Sprok
Blanken­burg­verbinding, Maasdelta­tunnel zuidelijke toerit
Rhenuskade, Rotterdam
Verbreding Amazone­haven, Rotterdam