Verbreding Amazone­haven, Rotterdam

Om aanmeren van de steeds groter wordende containerschepen aan de Deltaterminal op de eerste Maasvlak- te mogelijk te maken moet de Amazonehaven verbreed worden.

De opdracht

Opdrachtgever

Havenbedrijf Rotterdam Besix Nederland B.V.


Uitvoeringsperiode

2012-2013


Werkzaamheden

  • Hiertoe wordt aan de EMO zijde 55 m1 landinwaarts een nieuwe kademuur gebouwd. Nadat de kademuur gereed is en de bestaande kademuur gesloopt is, wordt de strook grond ontgraven en weggebaggerd tot een diepte van 23 m1 onder bovenzijde kademuur. De ka- demuur bestaat voor het grootste deel uit een zware combiwand, waarbij per buispaal 2 ankers met een belasting tot 2.000 kN per anker zijn voorzien.
  • Als alternatief op de schroefinjectiean- kers heeft De Vries Titan permanente strengankers met een dubbele corro- siebescherming voorgesteld. Om het draagvermogen van deze ankers vast te stellen is in eerste instantie een aantal bezwijkproeven uitgevoerd. Hiermee zijn de definitieve lengtes vastgesteld. Deze varieerden tussen de 42 en 68 (!) m1. Deze laatste ankers zijn tussen de fundaties van 60 m1 hoge Kolenmeng- silo’s aangebracht, hetgeen als een toprisico werd beschouwd. Alle ankers zijn probleemloos geboord, getest en gespannen.

overige Projecten

Bekijk onze projecten

Dijkverbetering, Wolferen-Sprok
Amstelveen­lijn, Amstelveen
Mediavaert, Amsterdam
Prinses Irene­sluis, Amster­dam Rijn­kanaal