Groot onderhoud brug en sluis Purmerend

Van de Provincie Noord-Holland hebben we de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van “Groot onderhoud brug en sluis Purmerend”. Aan de ophaalbrug over het Noordhollandsch Kanaal en bijbehorende schutsluis te Purmerend dient groot onderhoud te worden uitgevoerd. Aan deze kunstwerken zijn conditiemetingen uitgevoerd welke de basis vormen voor het concretiseren van de onderhouds- en verbetermaatregelen. Het doel van de onderhoudswerkzaamheden is dat er voor 12 jaar geen groot onderhoud nodig zal zijn en dat de objecten na onderhoud voldoen aan de veiligheidseisen zoals voortvloeien uit de Machinerichtlijn. De ophaalbrug en schutsluis dienen na het groot onderhoud te voldoen aan minimaal conditieniveau 2 conform NEN 2767.

Om dit te realiseren worden zowel civiele / werktuigbouwkundige alsmede elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de gehele besturingsinstallatie aangepast cq. vervangen, om brug en de sluis te kunnen laten voldoen aan de Machinerichtlijn en de voorwaarden van 24 uurs bediening. Aan zowel de brug als de sluis worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan onderdelen (staal en beton). Ook zal er een hekwerk worden geplaatst om het complex ten behoeve van de veiligheid.

Het project wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van de UAV-gc 2005 (E&C). De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en de uitvoering is gepland voor begin 2019.