Renoveren van de Peulensluis

Van het Waterschap Rivierenland hebben we opdracht gekregen voor het renoveren van de Peulensluis in Hardinxveld-Giessendam. De Peulensluis is een schutsluis met puntdeuren tussen de Beneden Merwede en de Giessen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het renoveren van de 6 sluisdeuren, repareren van het betonwerk en het vervangen van de remmingwerken, ladders, beugels, de gehele elektrotechnische installatie en bedieningsinstallatie.

Om de hinder voor recreatievaarders te beperken starten de werkzaamheden aan het einde van dit jaar, na het recreatieseizoen. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Dagelijks passeren diverse stakeholders de sluis waaronder gemotoriseerd verkeer via de A15, fietsers en voetgangers. Ook dienen we rekening te houden met omwonenden en moeten zij goed geïnformeerd worden over de werkzaamheden.. Voor alle stakeholders hebben we maatregelen opgesteld om de hinder en overlast te beperken want we hebben dit project niet alleen toegewezen gekregen om de laagste prijs, maar ook vanwege de hoogste beoordeling voor ons Plan van Aanpak.