Restauratie Grote Zeesluis Muiden

In opdracht van Waternet uit Amsterdam wij de Grote Zeesluis in Muiden gerestaureerd.

 • Locatie: Herengracht 1 1398 AA Muiden
 • Opdrachtgever: Waternet Amsterdam
 • Uitvoering: 2005
 • Status: Opgeleverd

Omschrijving:
Ten behoeve van dit project werd het sluizencomplex gestremd en middels damwanden afgesloten, waarna de zo ontstane bouwput is drooggezet. De restauratie betrof met name het metselwerk. De sluisconstructie is daartoe voorzien van volledig geconditioneerde ruimten waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Naast het metselwerk hebben wij ook de overige constructieonderdelen, zoals sluisdeuren, bolders, remmingwerken e.d., gerenoveerd.

Werkzaamheden:

 • Droogzetten sluizencomplex d.m.v. tijdelijke stalen damwand, gording, stempels en bemaling
 • Toepassen noodbrug t.b.v. fietsers en voetgangers
 • Demonteren en monteren van stalen bruggen (2 st)
 • Conserveren van stalen bruggen (2 st)
 • Conserveren van overige stalen onderdelen
 • Aanbrengen tijdelijke tenten en heaters t.b.v. restauratiewerk
 • Restauratie van metselwerk en natuursteen (2.150 m2)
 • Bouwkundige aanpassingen in het sluishuis en bedieningshuis
 • Aanpassen remmingwerken en afmeervoozieningen
 • Renoveren en aanpassen van sluisdeuren
 • Het aanpassen en reinigen van bedienings- en bewegingswerken
 • Het aanpassen en herstellen van verhardingen