Specialismen

Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. staat voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van alle voorkomende waterbouwkundige en civieltechnische con-structies en objecten.

Denk aan alle soorten bruggen, damwandconstructies, havens, remmingswerken en afmeervoorzieningen, sluizen en onderhoudswerkzaamheden.