Specialismen

Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. staat voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van alle voorkomende waterbouwkundige en civieltechnische constructies en objecten.

Denk aan alle soorten bruggen, damwandconstructies, havens, remmingswerken en afmeervoorzieningen, sluizen en onderhoudswerkzaamheden.

 

Download hieronder onze specialismen folder.