Stadsbuitengracht Utrecht

Wij realiseerden in opdracht van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden de reconstructie van de oevers van de Stadsbuitengracht in de Gemeente Utrecht. De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het leveren en aanbrengen van 3.237 m1 stalen damwand, verankerd met 900 stuks klapankers. Op de damwand worden prefab elementen geplaatst met het uiterlijk van een gemetselde kade om het stadspark dezelfde uitstraling te geven als vroeger

  • Locatie: Stadsbuitengracht Utrecht
  • Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
  • Uitvoering: 2012-2013
Omschrijving:
Belangrijk aandachtspunt waren de monumentale bomen. Tijdens het heien van de damwand moest de kraanmachinist zich in alle bochten wringen om er voor te zorgen dat er geen takken van de bomen zouden vallen.