Update project Oeververvanging Gouwe

Recent zijn we gestart met de werkzaamheden t.b.v. oeververvanging Gouwe in het Nauw van Boskoop. (Tracé over een lengte van 400m1). De Vries maakt hier een nieuwe constructie bestaande uit stalen damplanken ondersteund door stalen verankeringen. De afwerking wordt voorzien van een betonnen deksloof.

In verband met de beperkte vaarwegbreedte, wordt de scheepvaart voor het grootste deel van de dag gestremd, met in de zomermaanden begeleiding door de medewerkers van de Provincie Zuid-Holland i.v.m. de recreatievaart.

Binnen (een gedeelte) van dit traject worden de damwandplanken aangebracht door middel van een Kowan ZU-100 Still Worker van verhuurder PUSH-IT B.V.

Naast het feit dat er door deze manier van aanbrengen van damwanden geen trillingen ontstaan is de Kowan ZU-100 Still Worker erg duurzaam met een lage CO2- uitstoot en gebruikt deze machine biologisch afbreekbare vloeistoffen.