Vaarwegtraject 4 Zoeterwoude, Koudekerk Aan Den Rijn

Langs de Oude Rijn bij Zoeterwoude en Koudekerk a/d Rijn hebben we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de oevers vervangen bij een achttal locaties. De oeverconstructie bij de locaties 1 en 4 is vervangen door een stalen damwand met een deksloof van beton. De overige locaties zijn voorzien van een stalen deksloof. We hebben dit project niet alleen toegewezen gekregen om de laagste prijs maar ook kregen we de hoogste beoordeling voor ons Plan van Aanpak.

  • Locatie: Zoeterwoude
  • Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  • Uitvoering: 2013-2014

Omschrijving:

De uitvoering van het project was voor een groot deel gericht op het beheersen van schade. Hiervoor werden op de locaties de damwanden, als er kans wass op schade door het intrillen, aangebracht door middel van drukken. Ook is er continue gemonitord op zettingen en trillingen. Deze metingen zijn uitgevoerd door het bureau Bbci Frijwijk. “Het was een prettige samenwerking en tevens een goede afwerking, geen klachten en de bestrating is keurig netjes afgeleverd”, aldus een betrokken bewoner van locatie 3De werkzaamheden aan de oevers vonden vooral plaats waar de oeverdelen grenzen aan privaat eigendom of in privaat beheer zijn. Hierdoor was een goede afstemming met aangrenzende en daarmee direct betrokken eigenaar/ bewoners van essentieel belang voor een goede voortgang van het werk. Om deze reden zijn wij voorafgaand aan de werkzaamheden bij de desbetreffende bewoners langsgeweest om het werk af te stemmen. Hierdoor waren de bewoners goed op de hoogte van de werkzaamheden. Ook de rest van de omgeving heeft belang aan informatie over het project. Om deze reden stuurden wij maandelijks een nieuwsbrief waarin de huidige voortgang van het werk en de actuele planning vermeld stond. Het werk is in februari 2015 naar teveredenheid van de opdrachtgever opgeleverd. “Langs deze weg willen mijn vrouw en ik, u bedanken voor de mooie nieuwe damwand. Het geheel als werk door u uitgevoerd hebben wij als heel indrukwekkend ervaren.”