Veiligheid

Binnen al onze projecten en werkzaamheden staat veiligheid voorop. Vanaf de ontwerpfase houden we bij elk ontwerpvoorstel rekening met de mogelijke gevolgen welke kunnen voortvloeien uit de gekozen uitvoeringsmethode. Zodra er gekozen is voor een zo veilig mogelijk en best passend ontwerp, binnen de gestelde kaders, gaan we over op de uitvoeringsfase.

Wanneer duidelijk is welke uitvoeringsmethodiek het beste past binnen het project, wordt er gekeken hoe de medewerkers bij het project betrokken kunnen worden.

Om de veiligheidscultuur binnen het bedrijf op niveau te houden hebben we een veiligheidsbeleid opgesteld met als belangrijkste speerpunten: ‘’Veilig en verantwoord werken’’ en “Ik werk veilig of ik werk niet!”

In het veiligheidsbeleid is beschreven hoe we als bedrijf met veiligheid omgaan en wat er van onze medewerkers verwacht wordt. De onderstaande posters maken hier ook onderdeel van uit en worden over de werklocaties, en in de schaftketen, verspreid. Dit doen we om de medewerkers continu te blijven attenderen dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd dienen te worden en zo de kans op (bijna)ongevallen tot een minimum wordt beperkt.

 

 

 

Download hier ons veiligheidsbeleid