Laad- en losplateau Wageningen

Het project bestond uit het opwaarderen van een bestaand laad- en losplateau in Wageningen. Het laad- en losplateau is gesitueerd aan het Havenkanaal in Wageningen ter hoogte van Grebbedijk 39 in Wageningen.

Opdrachtgever: Rijnzate B.V.

Locatie: Havenkanaal

Uitvoering: vanaf juni 2018

Status: Opgeleverd

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het aanbrengen van een kadeconstructie aan drie zijden van het laad- en losplateau. Deze kadeconstructie bestaat uit een verankerde damwandconstructie. De verankering is uiteraard aangebracht door De Vries Titan. Vanaf week 23-2018 zijn we gestart met het aanbrengen van de damwandplanken vanaf ons varend materieel. Onder het bestaande laad- en losplateau en tussen het te realiseren damwandscherm hebben we het gebied aangevuld met zand .

Gedurende het project zijn in hoofdzaak de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

  • Een kadeconstructie realiseren bestaande uit een verankerd damwandscherm;
  • Het aanbrengen van een stalen gordingconstructie;
  • Een aanvulling met zand realiseren tussen het bestaande laad- en losplateau en de te realiseren kadeconstructie;
  • Het fabriceren en aanbrengen van diverse voorzieningen zoals bolders, een trap en een leuning.
  • Het realiseren van een betonnen deksloof;
  • Het aanbrengen van kolken en afvoerleidingen voor de afvoer van hemelwater;
  • Het opwaarderen van de bestaande betonverharding en elementenverharding.