Wie zijn wij

De Vries Werkendam B.V. is ervaren binnen alle disciplines van de Beton- en Waterbouw.

Wij als De Vries Werkendam B.V. realiseren projecten voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van alle voorkomende waterbouwkundige en civieltechnische constructies en objecten. Denk aan alle soorten bruggen, damwandconstructies, havens, remmingswerken en afmeervoorzieningen, sluizen en onderhoudswerkzaamheden.

Expertise is voor de huidige markt niet meer genoeg. Ze vraagt een breder dienstenpakket. Traditionele contracten maken dan ook plaats voor design & construct, prestatiecontracten met EMVI beoordelingen en marktgerichte samenwerkingen. Wij werken met een eigen ontwerpafdeling. Onze engineers pakken voortvarend alle vraagstukken uit de markt op en boeken er vele successen mee. Zo kunnen wij onze expertise klantgericht en doelmatig inzetten.